Navigation Menu
Jihad Minda

Jihad Minda

By on Sep 15, 2010 in Jihad Minda | 0 comments

Jihad Bisnes bermula dengan Jihad Minda – Perubahan minda adalah perkara paling kritikal bagi mempastikan usahawan muslim mendominasi semula perniagaan dalam dan luar negara.

Read More