Navigation Menu
Jihad Harta

Jihad Harta

By on Sep 15, 2013 in Jihad Harta | 0 comments

Jihad Bisnes dizahirkan dengan Jihad Harta. Ekonomi umat Islam seluruh dunia dikuasai oleh produk orang yahudi dalam hampir semua sektor termasuk media, makanan, pakaian, pendidikan dan seterusnya. Malah hampir semua ciptaan penting dalam kegunaan harian adalah hasil dari kajian dan pembangunan bangsa yahudi.

Read More